0885651261 dimko_6@abv.bg

Банки и офиси

E

Изграждане на банков офис на Обединена Българска Банка АД клон Троян

E

Изграждане на банков офис на Сосиете Женерал Експресбанк АД гр. Ловеч

E

Изграждана офис на Застрахователна компания „Виктория” – гр. Ловеч

E

Ремонт на паспортни бюра в гр. Ловеч, Тетевен и Троян

E

Основен ремонт МЦ Троян