0885651261 dimko_6@abv.bg

Детски градини и Учебни заведения

E

ОДЗ „Елица” – район Панчарево, гр.София

E

Реконструкция на стар физкултурен салон в класни стаи СОУ „Васил Левски”, с.Черни Осъм; общ.Троян

E

Реконструкция на ОУ „Васил Левски”, с.Орешак, общ.Троян